Logo gestoria Argest Sant Celoni

Campins, 54
Sant Celoni 08470 - BCN

938 675 8396 - 687 851 403

argest@argest.cat

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

ANNA ROVIRA GESTIÓ, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a
disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions
d’ús.
Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a
l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra
disposició legal s’hi apliqui.
ANNA ROVIRA GESTIÓ, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui
aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions,
atès que es considera suficient la publicació al lloc web de ANNA ROVIRA GESTIÓ, SL.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación.

ANNA ROVIRA GESTIÓ, SL se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente la publicación en el sitio web de ANNA
ROVIRA GESTIÓ, SL.

1. DADES IDENTIFICADORES
Nom del domini: Nebotargest.com
Nom comercial: Argest
Denominació social: ANNA ROVIRA GESTIÓ, SL
NIF: B62505557
Domicili social: Cr. Campins, 54 08470 Sant Celoni
Telèfon: 938675839
E-mail: argest@argest.cat
Inscripció registral: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 93367, Folio 0084, Sección General, Hoja 231105, Inscripción 1ª

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres
elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del
RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots
els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del
RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets
de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible
controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers
puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de Nebotargest.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat
sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

Per efectuar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat
intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del
correu electrònic argest@argest.cat

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada
al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al
RESPONSABLE.
Ús de Cookies
Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a
l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren
imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en
qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i
desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si
mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador
que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple,
l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos
reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per
mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests
casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari.

Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
Aquest lloc web utilitza cookies analítiques per habilitar la funció de control de visites úniques per tal de
facilitar-li la navegació. S’informa tots els usuaris que visiten el web de l’ús d’aquestes cookies
mitjançant un banner flotant, tot considerant que si accepten el tractament estan d’acord amb el seu ús.
En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podran revocar el
consentiment i obtenir més informació tot consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per
impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per
ampliar aquesta informació.
Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el
RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web
respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas,
retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional,
la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les
autoritats competents del contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol
enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la
LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de
manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o
transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas
que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li
preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que
funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE
no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de
força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la
pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per
l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a
Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament
inscrit que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament
estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades
als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les
activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament
les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Sant Celoni.